page contents

Melody Center - Beauty - Laser - Hair - Physio

 INDIVIDUAL SESSIONS AVAILABLE CALL TO BOOK AN APPOINTMENT:

  Studio 018197792 / 0876590377  

45mins to 60mins - €50 NOW €45

Available by app: MON - WED - FRI


What are the benefits:
Among the many are relief from pain, stress- related conditions and the ability to alter ones consciousness. It is an integral part of healing the effects of chemotherapy, reduces pain and discomfort from fibromyalgia, chronic fatigue syndrome and depression, After sessions clients experience improved memory, clarity, vitality and the ability to take action. Many report out of body experiences, a deep sense of tranquility, sleep soundly and feel the effects of the treatment for several days.

SOUND HEALING - By advanced appointment.

Sound Healing is an effective and proven modality that uses vibrational sound to help reduce stress, alter consciousness and create a deep sense of peace, well being and better health. Sound has also been shown to be a vital part of the healing process for cancer patients undergoing chemotherapy and side effects especially for pain relief management.

Amazing journey with Tibetan Singing Bowls and Gongs
experience something new feel your inner peace and harmony, 
relief everyday stress, recharge your battery swimming in sound, vibration bath.
Come with an open heart & mind and surrender to the divine vibrations of these majestic sounds...travel with sound and vibration in this meditative  journey which combines sound frequencies of Wind and Earth gongs, singing bowls, 
ocean drum and chimes. Swimming in the sound vibration 
of sound is constant all over the body. 
The sounds of gongs, bowls and other instruments bring every particle of the body resonance, 
vibration and increase the level of awareness of the field,
giving a feeling of deep relaxation and tranquility. 
Participants reside in the supine position, 
therapist plays various instruments extracting harmonizing 
and relaxing sounds. 

Group therapy is a combination of sound effects sound bath and individual treatment and to stimulate the body and aura of each person taking part in the session.

 WHAT ARE THE SESSIONS LIKE?

Sessions last 45min - one hour and take place fully clothed on a mat on the floor.Bowls are placed and played all around your body, head and on your charkras(energy centers). Clients are asked to wear comfortable clothing without buttons, zippers or jewelry.

TERAPIA DZWIĘKIEM w Dublinie

Sesja 45min do 60mins - €50 NOW €45
Przy wykupieniu kilku sesji od 10%-20% zniki
Kazdy PON - SR - PT przy wczesinejszym umowieniu.

 Co daje masaż dźwiękiem ?

Bogate dźwięki mis zabiorą Cię w głąb siebie, większość ludzi rzadko tego doświadcza. Tam mogą pojawić się sposoby i rozwiązania, dotyczące długo przechowywanych problemów, które podczas sesji możesz zobaczyć jako obrazy w twoim umyśle. Masaż dźwiękiem może być terapią zapobiegawczą. Praktyki wykazały niezwykłą i szybką poprawę w wielu przypadkach bólu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego. Bóle wydają się topnieć a uczestnicy uważają, że emocjonalny ciężar, obawy lub depresja zostały zniwelowane, pozostawiając uczucie przyjemnej lekkości.

 Zakres zastosowań masażu dźwiękiem

U zdrowego człowieka masaż dźwiękiem wspiera rozwój harmonii wewnętrznej oraz wzmacnia siły i energię potrzebne do realizowania zadań w codziennym życiu. Stymulowana jest również kreatywność i wszelkie twórcze siły. Natomiast w przypadku choroby masaż dźwiękiem pomaga przy dolegliwościach natury fizycznej, psychicznej i umysłowej oraz uwalnia od stresu i lęków.

Masaż indywidualny misami dźwiękowymi wg. metody Petera Hess’a

Podczas masażu kładziesz się w wygodnej pozycji na brzuchu a ja ustawiam specjalne misy na odpowiednich częściach ciała i uderzam w nie pałeczką.

Wibracja rozprzestrzenia się najpierw w strefach refleksyjnych stóp, poprzez które masowane jest ciało. W delikatny i przyjemny sposób dźwięk przepływa od stóp, aż po końcówki włosów. Masaż dźwiękiem wpływa na każdą komórkę ciała.

Wyobraź sobie kamień wrzucony do jeziora. Tworzy on koncentryczne ruchy wody a w ten sposób całe jezioro jest wprawione w ruch.

Podobnie wibracje dźwięku mis ułożonych na ciele docierają do każdej naszej komórki za pośrednictwem wody w naszym organizmie.

W latach 60-tych naukowcy z ośrodka badawczego NASA odkryli, że woda jest doskonałym nośnikiem informacji, a nasze ciało w ponad 70% składa się z wody. Umieszczone na ubranym ciele misy, emitują wibracje dźwięku, które delikatnie przepływają przez organizm, pozytywnie wpływają na zdrowie komórek i narządów.

Dysharmonia wibracji komórek, narządów i tkanek, powoduje choroby. Masaż dźwiękiem ma bezpośredni korzystny wpływ przenosząc komórki wibracyjne z powrotem do ich harmonijnego stanu.

Subtelne wibracje mogą być bardzo precyzyjnie kierowane przez umieszczanie mis na lub w pobliżu napiętego obszaru ciała. Dźwięk jest wchłaniany przez organizm, przepływa przez ciało i przypomina komórkom ich oryginalną strukturę wibracyjną. W ten sposób przywracana jest harmonia a Ty czujesz się głęboko zrelaksowany i pełen nowej energii