page contents

Melody Center - Beauty - Laser - Hair - Physio

 MESOTHERAPY

Mesotherapy tones and firms the face, and can treat ageing or sagging skin without the need for a surgical procedure. It involves the injection of microscopic quantities of natural extracts, homeopathic agents, pharmaceuticals and vitamins into the skin. Our mesotherapy treatment is needle-free and painless.

Face: from €50  -    Face and Neck: from €58   -   Chest: from  €45

Needle Free Mesotherapy

     

What is needle-free mesotherapy?

Needle-free mesotherapy is a painless non-bruising technique where natural extracts, vitamins, homeopathic agents and pharmaceuticals are passed into the layer of fat & connective tissue under the skin.

Needle-free mesotherapy is highly effective for a variety of purposes, Male Breast Reduction, Love Handles Reduction, Facial and Neck Slimming, Square Jaw Reduction, Unsightly Double Chin, Skin Tightening, Fat Reduction, Cellulite Treatment, Saggy Knees, Body Lift, Brazilian Butt Lift , Stretch marks, Unwanted Appearance of Fats In Stubborn Areas, Unshapely Arms, Thighs, Calves and Hips, Unwanted Underarm Fat Deposit, Bra Line Fat Deposit, Hair Loss, Fine Lines & Wrinkles, Loss of Elasticity, Uneven Skin Tone and Texture, and Clinical Skin Whitening.

Advantages of Needle-free Mesotherapy

•Needle-free Mesotherapy is a new technique without pain and without bruising. It has advantages over oral, injection or intravenous administration due to its non-invasive nature, convenience and lack of trauma.
•Clients with a low pain threshold can now receive Mesotherapy.
•Larger areas can be treated.
•Clients can return to normal activities immediately.

How does it work?

The natural extracts, vitamins, homeopathic agents and pharmaceuticals that are used melt the fat beneath the skin and shrink the fat cells. The fat dissolves and, as occurs when fat is broken down during typical weight loss, is removed from the body via the lymph channels.

Are there any side effects?

The introduction of the needle-free mesotherapy has eliminated the majority of the side effects frequently seen with the standard mesotherapy needle approach.

How many treatments are required before I see results?

It depends on the patient's body and the extent of the fat/cellulite/skin to be treated. Some patients see results after one treatment session while most patients require three to five (3 - 5) treatments to notice results. Often the patient’s clothing will become looser and the patient will appear thinner. Mesotherapy is more about losing inches than losing large amounts of weight. Some patients may require five to fifteen (5 - 15) treatments, and sometimes more.

Proper dietary lifestyle and nutritional supplementation are essential to achieve the best long-term results. Because aging is a dynamic process that cannot be stopped, mesotherapy injections are useful in preventing against the ravages of aging. Maintenance treatments of the face, neck, arms, and hands may be needed two to four (2 - 4) times a year.

Can I go back to work after treatment?

Yes. This procedure takes less than 45 minutes per session.

How often can treatments be done?

In general, once every ten to fourteen days. (or in sessions 4-10 for one each week)

What are the benefits of mesotherapy over surgical techniques such as liposuction?

Fat deposits are flushed from the body and do not reappear in other areas which often occurs after liposuction. Needle-free mesotherapy does not require hospitalization, anesthesia or downtime.

When will I see results?

Needle-free Mesotherapy utilizes threshold electroporation to duplicate the effects of conventional mesotherapy without needles. The benefits to this approach are obvious in terms of comfort, elimination of potential side effects and even distribution of active ingredients to a precise and consistent depth in tissue.

On the average, you will notice a visible improvement in two sessions. For certain conditions, patients see result after the first session. The results are very lasting especially when combined with the appropriate exercise and lifestyle habits.

Will the fat that was removed from the treated areas return?

Needle-free Mesotherapy removes the fat from the fat cell without destroying it. This helps your skin regain its natural appearance. The failure rate of mesotherapy has shown to be low (8%). Exercise and diet in addition to mesotherapy have shown the best long-term results.

Can mesotherapy be used for facial slimming and rejuvenation?

The mesolift is a mesotherapy approach to treat aging, sagging, and wrinkling of the skin involving the face and neck. Needle-free Mesotherapy helps to shrink fat from under the neck, remove free radical damage, and tighten loose skin. The effects rejuvenate the face and neck without the unnatural appearance and painful recovery of surgical alternatives.

Treatment consists of ten sessions (about 45 minutes each) delivered in a series lasting four to five weeks. Treatment protocols used are completely non-invasive, pain free and free of bruising, erythema and the potential for allergic reaction common with needle injection mesotherapy.

 

 MEZOTERAPIA

Mezoterapia bezigłowa to innowacyjna technologia, kosmetyczna alternatywa  mezoterapii igłowej, gdzie technika kłucia igłą została zastąpiona zastrzykiem fali elektrycznej. 

Podczas tego zabiegu składniki odżywcze zostają "wtłoczone" w głąb skóry, dzięki zjawiska elekrtoporacji (w błonie komórkowej tworzą się mikrokanały za pomocą których, substancje aktywne przedostają się do wnętrza komórki).

   Mezoterapię osiąga się za pomocą dwóch głównych czynników: prądu impulsowego elektroforezy i bardzo odmładzających produktów odżywczych. Zabieg mezoterapii bezigłowej zwiększa sześciokrotnie zdolność skóry do wchłaniania substancji. Jest on bezbolesny i nie niesie ze sobą ryzyka infekcji lub krwawienia, co czyni go idealnym w długotrwałym użyciu.

   Mezoterapia bezigłowa jest zabiegiem "lunchowy", który nie wymaga wcześniejszego  przygotowania się przez pacjenta.

Efekty zabiegu mezoterapii igłowej:

·         regeneracja skóry oraz poprawa jej struktury

·         poprawa jędrności i kolorytu skóry

·         redukcja drobnych zmarszczek

·         podniesienie owalu twarzy

·         doskonałe nawilżenie i rewitalizacja skóry.

Efekty po zabiegu mezoterapii bezigłowej utrzymują się przez kilka dni. 

Zalecana jest seria  około 6 zabiegów co 2-3 tygodnie.

Wskazania do wykonania zabiegu mezoterapii bezigłowej:

·         wiotkość skóry

·         zmarszczki

·         suchość skóry

·         skóra słabo ukrwiona i niedotleniona.

   Zabiegiem mezoterapii bezigłowej, można również wprowadzać ampułki z witaminą C, co dodatkowo zwiększa efektywność lub zastosować ją jako zabieg podtrzymujący efekty microdermabrazji, peelingu kawitacyjnego.

   Przeciwskazania: uczulenie i nadwrażliwość na prąd galwaniczny, nowotwory, ciąża, gorączka, infekcje skórne w obrębie wykonywanego zabiegu, dermatozy, epilepsja, świeża ekstrakcja zęba, stany ropne okołozębowe, zapalenie migdałów, trądzik różowaty, trądzik pospolity w fazie aktywnej, rany, świeża opalenizna.